מוסר

הרצאות אחרונות

אצבע מכוונת

נושא: מוסר
התורה מכוונת אותנו אל האמת ואנו צריכים לקבל ולקיים.

ויקחו לי תרומה

נושא: מוסר
וכי הקב"ה צריך תרומה? אלא האדם צריך להרגיש שיש לו שייכות

להחזיק במוסר

נושא: מוסר
אדם שלא לומד מוסר לא מחזיק

לתקן טעוית

נושא: מוסר
גם אם טעינו אפשר לתקן את הטעויות.

התוכחה

נושא: מוסר
התוכחה שכל אחד אחרי ה-120 יגיע אליה, והכל יתנפץ לו בפנים.

שליח רע

נושא: מוסר
אדם חושב שהוא עושה מה שהוא חושב, אבל הוא לא יודע שהוא השליח הרע

המלחמה האמיתית

נושא: מוסר
מהי המלחמה האמיתית - היא מלחמת היצר הרע!

נאמנים פצעי אוהב

נושא: מוסר
כמה חשוב לשמוע ולקבל תוכחה ולא להירדם במהלך החיים...

שלום אדוני המלך

נושא: מוסר
לעתיד לבוא המשחק שלום אדוני המלך יהיה מציאותי - לפני מי שאמר והיה עולם!

אין חכם כבעל הניסיון

נושא: מוסר
החוכמה באה עם השניים אבל לא בהכרח כי עצם לימוד מהאחר או ההקשבה אליו וללכת בדרכיו זה נסיון שאפשר לקבל…

יעקב ועשו

נושא: מוסר
ההבדל הגדול בין יעקב ועשו, בין עולם הזה לבין עולם הבא, ליעקב יש גם עולם הזה וגם עולם הבא ולעשו…

לשלוט על הפה

נושא: מוסר
כמה עוון חמור נדרים ושבועות, ולכן עלינו להזהר שבעתיים בפה שלנו שכוחו גדול.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים