מוסר

הרצאות אחרונות

דתי לפי דעתי

נושא: מוסר
יש אנשים האומרים אני דתי בלב, יש לי לב יותר צדיק מכל אחד אחד!!! אני דתי לפי דעתי....

נגע נסע

נושא: מוסר
אדם שמתחיל לעשות עברה שידע שמתי שנגע נסע

לברוח לקבה

נושא: מוסר
איך בורחים מהשם? בורחים אליו - כי אין ממנו מציל.

אם בחקתי תלכו

נושא: מוסר
שעושים ישראל רצונו של מקום ועמלים בתורה השם נותן להם את כל צרכיהם.

שליטה עצמית

נושא: מוסר
אדם צריך לשלוט על עצמו ולא להיגרר אחרי החברה

אצבע מכוונת

נושא: מוסר
התורה מכוונת אותנו אל האמת ואנו צריכים לקבל ולקיים.

ויקחו לי תרומה

נושא: מוסר
וכי הקב"ה צריך תרומה? אלא האדם צריך להרגיש שיש לו שייכות

להחזיק במוסר

נושא: מוסר
אדם שלא לומד מוסר לא מחזיק

לתקן טעוית

נושא: מוסר
גם אם טעינו אפשר לתקן את הטעויות.

התוכחה

נושא: מוסר
התוכחה שכל אחד אחרי ה-120 יגיע אליה, והכל יתנפץ לו בפנים.

שליח רע

נושא: מוסר
אדם חושב שהוא עושה מה שהוא חושב, אבל הוא לא יודע שהוא השליח הרע

המלחמה האמיתית

נושא: מוסר
מהי המלחמה האמיתית - היא מלחמת היצר הרע!