מוסר

הרצאות אחרונות

מנהיג אחראי

נושא: מוסר
נלמד כמה מעשי האדם עושים שינוי וצריך לקחת אחריות על כל פעולה

לקחת אחריות

נושא: מוסר
אדם צריך לחשב את מעשיו ולהיות אחראי לכל מה שקורה...

השם מוריד ומעלה

נושא: מוסר
רק אחד ויחיד יכול להחליט מתי אתה תיהיה ח"ו למטה, ומתי תעלה מעלה מעלה...

שייטת 13

נושא: מוסר
לומדי התורה אלו הם הלוחמים האמיתיים...

תהיה יהודי

נושא: מוסר
אדם צריך לעמוד איתן נגד המנהגים והעמדות הנוגדות את היהדות. עם ישראל צריך להיות אור לגויים ולא חלילה הפוך...

אמת ושקר

נושא: מוסר
התורה הקדושה היא דרך האמת וכל חיי התענוגים בעולם הזה כולם שקר

ליצני הדור

נושא: מוסר
בכל דור ודור יש ליצנים שמזלזלים וצוחקים בכל דבר שבקדושה, אבל בסופו של דברים הם מקבלים את המכה, שהם כבר…

דתי לפי דעתי

נושא: מוסר
יש אנשים האומרים אני דתי בלב, יש לי לב יותר צדיק מכל אחד אחד!!! אני דתי לפי דעתי....

נגע נסע

נושא: מוסר
אדם שמתחיל לעשות עברה שידע שמתי שנגע נסע

לברוח לקבה

נושא: מוסר
איך בורחים מהשם? בורחים אליו - כי אין ממנו מציל.

אם בחקתי תלכו

נושא: מוסר
שעושים ישראל רצונו של מקום ועמלים בתורה השם נותן להם את כל צרכיהם.

שליטה עצמית

נושא: מוסר
אדם צריך לשלוט על עצמו ולא להיגרר אחרי החברה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים