מוסר

הרצאות אחרונות

לצאת מהבועה

נושא: מוסר
העולם מכתיב לנו איך לחיות אבל התפקיד שלנו לדעת לצאת מהבועה וללמוד את דרך האמת של התורה

מילוי רוחני

נושא: מוסר
אדם שמקיים מצוות הוא מקבל מילוי רוחני והנאה שלא ניתן להסביר...

התבטלות

נושא: מוסר
אדם בעולם הזה צריך להתבטל מכל העולם הגשמי...

לחיות על קידוש השם

נושא: מוסר
אדם בעולם הזה צריך לחיות על קידוש השם...

לדעת להקריב

נושא: מוסר
אדם צריך לדעת להקריב את הבהמה שבתוכו...

למה אין לי?

נושא: מוסר
האדם תמיד יודע לבא בטענות, למה אין לי זה? למה אין לי זה?...

מנהיג אמיתי

נושא: מוסר
מיהו המנהיג האמית? האדם שדואג לעצמו או שדואג לעם שלו...

קילקלת? תתקן!

נושא: מוסר
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן!!!

להציב גבולות

נושא: מוסר
חשוב לדעת איפה להציב את הגבולות ומתי להשתמש בהם.

חיים בסרט

נושא: מוסר
בני אדם חושבים שהם חיים בעולם הזה בסרט...

להודות על טעות

נושא: מוסר
אדם צריך להודות על הטעות בכל מצב...

חושב שאתה חופשי?

נושא: מוסר
אדם חושב שהוא הולך בעולם הזה חופשי ללא דין...

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים