מוסר

הרצאות אחרונות

קילקלת? תתקן!

נושא: מוסר
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן!!!

להציב גבולות

נושא: מוסר
חשוב לדעת איפה להציב את הגבולות ומתי להשתמש בהם.

חיים בסרט

נושא: מוסר
בני אדם חושבים שהם חיים בעולם הזה בסרט...

להודות על טעות

נושא: מוסר
אדם צריך להודות על הטעות בכל מצב...

חושב שאתה חופשי?

נושא: מוסר
אדם חושב שהוא הולך בעולם הזה חופשי ללא דין...

מנהיג אחראי

נושא: מוסר
נלמד כמה מעשי האדם עושים שינוי וצריך לקחת אחריות על כל פעולה

לקחת אחריות

נושא: מוסר
אדם צריך לחשב את מעשיו ולהיות אחראי לכל מה שקורה...

השם מוריד ומעלה

נושא: מוסר
רק אחד ויחיד יכול להחליט מתי אתה תיהיה ח"ו למטה, ומתי תעלה מעלה מעלה...

שייטת 13

נושא: מוסר
לומדי התורה אלו הם הלוחמים האמיתיים...

תהיה יהודי

נושא: מוסר
אדם צריך לעמוד איתן נגד המנהגים והעמדות הנוגדות את היהדות. עם ישראל צריך להיות אור לגויים ולא חלילה הפוך...

אמת ושקר

נושא: מוסר
התורה הקדושה היא דרך האמת וכל חיי התענוגים בעולם הזה כולם שקר

ליצני הדור

נושא: מוסר
בכל דור ודור יש ליצנים שמזלזלים וצוחקים בכל דבר שבקדושה, אבל בסופו של דברים הם מקבלים את המכה, שהם כבר…