מוסר

הרצאות אחרונות

גדול המחטיאו יותר מההורגו

נושא: מוסר
מעשה של השחתת הנפש קשה יותר מהרג הגוף הגשמי

אין לקצר את הדרך

נושא: מוסר
אדם שמקצר את הדרך זה עולה לו בחיים...

העין השלישית

נושא: מוסר
העין השלישית באדם זוהי הנגיעות שבדרך...

מה ששלך שלך

נושא: מוסר
אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימה...

לגדור גדר

נושא: מוסר
אדם צריך לגדור לעצמו גדרות...

לצאת מהבועה

נושא: מוסר
העולם מכתיב לנו איך לחיות אבל התפקיד שלנו לדעת לצאת מהבועה וללמוד את דרך האמת של התורה

מילוי רוחני

נושא: מוסר
אדם שמקיים מצוות הוא מקבל מילוי רוחני והנאה שלא ניתן להסביר...

התבטלות

נושא: מוסר
אדם בעולם הזה צריך להתבטל מכל העולם הגשמי...

לחיות על קידוש השם

נושא: מוסר
אדם בעולם הזה צריך לחיות על קידוש השם...

לדעת להקריב

נושא: מוסר
אדם צריך לדעת להקריב את הבהמה שבתוכו...

למה אין לי?

נושא: מוסר
האדם תמיד יודע לבא בטענות, למה אין לי זה? למה אין לי זה?...

מנהיג אמיתי

נושא: מוסר
מיהו המנהיג האמית? האדם שדואג לעצמו או שדואג לעם שלו...