מוסר

הרצאות אחרונות

תתעוררו

נושא: מוסר
הקב"ה שולח לנו מסרים...

סימן תוכחה

נושא: מוסר
הקב"ה מוכיח אותנו ואנו רדומים...

לשנוא את הרע

נושא: מוסר
בכדי להיות בעל תשובה צריך לשנוא את העבר...

גדול המחטיאו יותר מההורגו

נושא: מוסר
מעשה של השחתת הנפש קשה יותר מהרג הגוף הגשמי

אין לקצר את הדרך

נושא: מוסר
אדם שמקצר את הדרך זה עולה לו בחיים...

העין השלישית

נושא: מוסר
העין השלישית באדם זוהי הנגיעות שבדרך...

מה ששלך שלך

נושא: מוסר
אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימה...

לגדור גדר

נושא: מוסר
אדם צריך לגדור לעצמו גדרות...

לצאת מהבועה

נושא: מוסר
העולם מכתיב לנו איך לחיות אבל התפקיד שלנו לדעת לצאת מהבועה וללמוד את דרך האמת של התורה

מילוי רוחני

נושא: מוסר
אדם שמקיים מצוות הוא מקבל מילוי רוחני והנאה שלא ניתן להסביר...

התבטלות

נושא: מוסר
אדם בעולם הזה צריך להתבטל מכל העולם הגשמי...

לחיות על קידוש השם

נושא: מוסר
אדם בעולם הזה צריך לחיות על קידוש השם...