מוסר

הרצאות אחרונות

לעקור מהשורש

נושא: מוסר
בכדי לחזור בתושבה צריך לעקור את המידות הרעות מהשורש

השקעה נכונה

נושא: מוסר
צריך ללמוד איך לעשות השקעה נכונה...

סם החיים

נושא: מוסר
מי שדבוק בתורה מחובר לסם החיים...

שופט לעצמך

נושא: מוסר
צריך להיות שופט עצמי

תתעוררו

נושא: מוסר
הקב"ה שולח לנו מסרים...

סימן תוכחה

נושא: מוסר
הקב"ה מוכיח אותנו ואנו רדומים...

לשנוא את הרע

נושא: מוסר
בכדי להיות בעל תשובה צריך לשנוא את העבר...

גדול המחטיאו יותר מההורגו

נושא: מוסר
מעשה של השחתת הנפש קשה יותר מהרג הגוף הגשמי

אין לקצר את הדרך

נושא: מוסר
אדם שמקצר את הדרך זה עולה לו בחיים...

העין השלישית

נושא: מוסר
העין השלישית באדם זוהי הנגיעות שבדרך...

מה ששלך שלך

נושא: מוסר
אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימה...

לגדור גדר

נושא: מוסר
אדם צריך לגדור לעצמו גדרות...

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים