מוסר

הרצאות אחרונות

עבד למי?

נושא: מוסר
אנו צריכים להיות עבדי השם יתברך אבל לצערינו אנו נעשים עבדים לדברים אחרים

קידוש שם שמיים בסתר

נושא: מוסר
אדם שמקדש שם שמיים בסתר סופו שיקדש שמו יתברך בגלוי

הנשמות האחרונות

נושא: מוסר
מהי העבודה העצומה שלנו בתור הנשמות האחרונות של כל הדורות? מהי המעלה הגדולה שלנו, וכיצד נתמודד עם הקשיים והניסיונות של…

רוצים להוריד לך את הראש

נושא: מוסר
היצר הרע רוצים להוריד לנו את הראש

אמור מעט ועשה הרבה

נושא: מוסר
צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה...

לעקור מהשורש

נושא: מוסר
בכדי לחזור בתושבה צריך לעקור את המידות הרעות מהשורש

השקעה נכונה

נושא: מוסר
צריך ללמוד איך לעשות השקעה נכונה...

סם החיים

נושא: מוסר
מי שדבוק בתורה מחובר לסם החיים...

שופט לעצמך

נושא: מוסר
צריך להיות שופט עצמי

תתעוררו

נושא: מוסר
הקב"ה שולח לנו מסרים...

סימן תוכחה

נושא: מוסר
הקב"ה מוכיח אותנו ואנו רדומים...

לשנוא את הרע

נושא: מוסר
בכדי להיות בעל תשובה צריך לשנוא את העבר...