מוסר

הרצאות אחרונות

לב זהב

נושא: מוסר
דרשה חזקה בנושא לב היהודי, האם יש לנו לב יהודי או לב של פרעה.

אוי לנו מיום הדין

נושא: מוסר
הדרשה עוסקת במה שכתוב במדרש שיוסף הוכיח את השבטים והתביישו. מה אנו נאמר?!

צוחק מי שצוחק אחרון

נושא: מוסר
צדיקים בהתחלה בקשיים אבל בסוף צוחקים, לעומת הרשעים שנראים צוחקים אבל בסוף...

לכפור בטובה

נושא: מוסר
פרשת נח עוסקת בכפיות טובה של בני אדם על אף שהקב"ה משפיע עליהם רוב טובה.

נגיעות עצמית

נושא: מוסר
איך אפשר לברוח מהרישעות שלנו שהיא הנגיעות העצמית שהיא שורש כל הבעיות.

כוחו של עם ישראל

נושא: מוסר
מה נקודת האמת והכוח של עם ישראל.

עולם הזה ועולם הבא

נושא: מוסר
ההבדלים וההפכים בין עולם הזה לעולם הבא שהם כמו צרות זו לזו.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים