מוסר

הרצאות אחרונות

מסע החיים

נושא: מוסר
דרשה מרתקת על מסע החיים ואיך אפשר לצאת ולהגיע ליעד בשלום ממסע מפרך זה.

תלמד להקשיב

נושא: מוסר
חשוב לדעת להאזין למוסר ולקבל ביקורת גם מהשני, ולא להתלוצץ מדברי תוכחה.

עולם של הצגה

נושא: מוסר
אחיזת העיניים של העולם הזה המטעה את האדם ללכת בדרכים טובות לדרכים עקלקלות.

לשון מסוכנת

נושא: מוסר
בחומרת איסור לשון הרע, שהיא איבר קטן בגוף ומכוסה ובכל זאת האיבר הכי מסוכן בגוף.

הצל שלך

נושא: מוסר
בדרך שאדם מתנהג כך מתנהגים איתו משמיים כמו שכתוב ה' צילך - כמו הצל שלך.

שליטה עצמית

נושא: מוסר
לכל אדם מחוייב לשלוט על תאוותיו ויצריו, ואדם שאין לו שליטה עצמית דומה לבהמה וגרוע ממנה.

השראת שכינה

נושא: מוסר
איך זוכים להשראת שכינה? מה עשה המשכן שהשם השרה את שכינתו שם?

הטוב האמיתי

נושא: מוסר
אדם לא יודע מהו הטוב האמיתי וצריך לחפשו כמו שאמר דוד המלך 'ואני קרבת אלקים לי טוב'.

להתקרב יותר

נושא: מוסר
תמיד לשאוף להתקרב עוד ועוד ולא להסתפק ברמה הרוחנית הקבועה.

לשמוע את האמת

נושא: מוסר
אדם תמיד משקר את עצמו ולא מוכן לשמוע מה שהוא צריך לתקן אפילו אם זה האמת.

זהירות תהום

נושא: מוסר
כמה אפשר להדרדר ולא להתבונן עד שאדם מגיע לתהום שממנה כבר אי אפשר לעלות בחזרה.

ר' יעקב אבוחצירא והרמב'ם

נושא: מוסר
שבח הצדיקים ומעלתם ואיך הגיעו לדרגות שהגיעו.