מוסר

הרצאות אחרונות

לא עושים חשבון

נושא: מוסר
צריך להזהר ולהשאיר חשבונות שמים לבורא עולם ולעשות את רצון הבורא ללא חשבונות.

תוכחה אמיתית

נושא: מוסר
מה לומדים מתוכחת יוסף, וכיצד השם יוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא...

המלחמה האמיתית

נושא: מוסר
מהי המלחמה האמיתית? שלא נפסקת לעולם? שגם נצליח לנצח אם נפסיק להלחם לרגע יקפוץ עלינו אויבינו?

גבולות

נושא: מוסר
לכל דבר בחיים צריך גבולות וגדרים כי אם פורצים אותם העולם הופך לתהו ובהו.

צדיק ורע לו?

נושא: מוסר
השאלה הידועה המנכרת בכל אחד ואחד מדוע צדיק ורע לו? ומדוע רשע וטוב לו? ומדוע בגלל זה אנשים חיים בלי…

מסע החיים

נושא: מוסר
דרשה מרתקת על מסע החיים ואיך אפשר לצאת ולהגיע ליעד בשלום ממסע מפרך זה.

תלמד להקשיב

נושא: מוסר
חשוב לדעת להאזין למוסר ולקבל ביקורת גם מהשני, ולא להתלוצץ מדברי תוכחה.

עולם של הצגה

נושא: מוסר
אחיזת העיניים של העולם הזה המטעה את האדם ללכת בדרכים טובות לדרכים עקלקלות.

לשון מסוכנת

נושא: מוסר
בחומרת איסור לשון הרע, שהיא איבר קטן בגוף ומכוסה ובכל זאת האיבר הכי מסוכן בגוף.

הצל שלך

נושא: מוסר
בדרך שאדם מתנהג כך מתנהגים איתו משמיים כמו שכתוב ה' צילך - כמו הצל שלך.

שליטה עצמית

נושא: מוסר
לכל אדם מחוייב לשלוט על תאוותיו ויצריו, ואדם שאין לו שליטה עצמית דומה לבהמה וגרוע ממנה.

השראת שכינה

נושא: מוסר
איך זוכים להשראת שכינה? מה עשה המשכן שהשם השרה את שכינתו שם?