יהדות

הרצאות אחרונות

נעשה ונשמע

נושא: יהדות
מעלת קבלת התורה בתמימות של עם ישראל.

מעבדות לחרות

נושא: יהדות
רק מי שהוא עבד השם הוא בין חורין אמיתי.

שלא עשני גוי

נושא: יהדות
מעלת להיות יהודי והזכות העצומה בעולם הזה ובעולם הבא.

יש דברים נסתרים

נושא: יהדות
לא לחקור בדברים שהם מעל הבנתנו והם ניתנים לבורא.

כח מעשיו הגיד לעמו

נושא: יהדות
האם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל או לא, והאם הגוים צודקים שהם גרו לפנינו...

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים