יהדות

הרצאות אחרונות

משפטי אמת

נושא: יהדות
אמיתות משפטי תורתנו הקדושה, שהיא ההפך ממשפטי הגויים אשר אין להם שורש ומקור לכל דיניהם.

הבהרה לציבור

נושא: יהדות
הבהרה לציבור על קטע הדרת נשים של הרב שהתפרסם בתקשורת.

שלוה אמיתית

נושא: יהדות
מהי השלוה האמיתית שמבקשים הצדיקים על מנת לעבוד את בוראם בעולם הזה.

לעשות רצון המלך

נושא: יהדות
מעלת אברהם אבינו שהתבטל לרצון השם ובזכות נסיון העקידה אנו חיים.

כבשה בין זאבים

נושא: יהדות
עם ישראל צריך להבדיל עצמו מהגויים כי אם היהודי לא יעשה את הקידוש הגוי יעשה את ההבדלה...

ארץ נהדרת

נושא: יהדות
בזכות מה קיבלנו את ארצנו ומה אנו צריכים לעשות בתמורה לממש את יעדנו.

ונטמטם בם

נושא: יהדות
דרשה חזקה בגנות המאכלות אסורות המטמטמות ליבו של האדם עד שאין נכנסים בו דברי תורה.

גיבור רוחני

נושא: יהדות
מעלת הצדיק שבכוחו להלחם גם עם מלאכים ולשלוט על כל הבריאה.

גבורה יהודית

נושא: יהדות
מהי הגבורה היהודית? למה הגויים שונאים אותנו? ומה יש לנו שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו?

מסירות נפש

נושא: יהדות
כמה מסרו נפש יהודים בכל הדורות כולם וכמה הגוים ניסו לכבות את גחלת היהדות.

קדושת ישראל

נושא: יהדות
חיזוק נפלא בעניין עם ישראל המקודש והמובדל מן הגויים. כמה חמורות עברות הזימה ובפרט הגויות הארורות השוכנות בארצנו.

זהירות מיסיון

נושא: יהדות
זהירות מאנשים פרוצים ומסיונרים בדורנו.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים