יהדות

הרצאות אחרונות

צדיק כמפעלו רשע כרשעתו

נושא: יהדות
הרצאה בנושא מידה כנגד מידה איך כל מיצרי מת ולמה, ומכאן לראות מה גדולתו של הבורא יתברך.

חן אמיתי

נושא: יהדות
מציאת חן היא קודם בעיני אלוקים ואחר כך בעיני אדם.

אחדות בלב אחד

נושא: יהדות
מעלת האחדות היא חובה, שכל עוד כולם לבד אפשר לשבור אותם אך שכולם ביחד אי אפשר.

איש אמונות רב ברכות

נושא: יהדות
מעלת יוסף הצדיק ששם שמיים שגור בפיו ובזכות זה זוכה לכל הברכות.

מעלה מעלה או מטה מטה

נושא: יהדות
עם ישראל תמיד יכולים להיות או למעלה למעלה או למטה למטה.

להנות מהחיים

נושא: יהדות
רק אדם מאמין יכול להנות באמת מהעולם הזה ולא אדם זולתו.

אחדות השם

נושא: יהדות
לייחד את שמו של השם על ידי קידוש השם בעולם.

למות על קידוש השם

נושא: יהדות
היהודי תמיד היה מוכן להקריב את עצמו למות על קידוש השם והעיקר שנשמתו תשאר טהורה.

ברח מהמבול!

נושא: יהדות
העולם בחוץ הוא מבול סוער ואילו בתי מדרשות הם תיבתו של נח שאפשר להנצל מהמבול.

קין והבל

נושא: יהדות
מיהו קין ואיך אנחנו רואים את עצמנו במקומו ומיהו הבל ואיך נראה את העולם מנקודת מבטו...

אור החיים

נושא: יהדות
הילולת הצדיק הקדוש ר' חיים בן עטר בעל האור החיים הקדוש, מה ניתן ללמוד ממנו ואיך לזכות לאור באור החיים...

שומר ישראל

נושא: יהדות
מי הוא באמת השומר על ישראל? האם החיילים הנמצאים בגבולות או בני הישיבות הלומדים בלילות?

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים