יהדות

הרצאות אחרונות

מורשת יעקב

נושא: יהדות
מורשת יעקב אבינו לדורנו

אני עבד השם

נושא: יהדות
להיות עבדא דקודשא בריך הוא זה מעלה שאני יודע שאני רק עבד.

לחיות נכון

נושא: יהדות
דרשה מרתקת על החיים שלנו האם הם נכונים או לא, האם הם לפי התורה או לא...

יעקב ועשו

נושא: יהדות
נלמד מיעקב ועשו איך לזכות לחיי העולם הבא וגם לעולם הזה.

מעלת האבות

נושא: יהדות
האבות היו המרכבה ולא היה להם שום רצונות אחרים.

ללכת בדרכיו

נושא: יהדות
קצת מדרכיו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

נפלה עטרת ראשנו

נושא: יהדות
דברי הספד על מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זצוקללה"ה

יתומים היינו ואין אב

נושא: יהדות
קורות חייו של רבנו עובדיה יוסף זצ''ל, עמל התורה ואהבת ישראל שהייתה נטועה בליבו.

להידבק בברכה

נושא: יהדות
כמה חשוב לזרוק את הקללה ולהידבק בברכה ולא להפך...

חירות אמיתית

נושא: יהדות
יש לנו מדינה, אבל האם יש לנו חירות? מהי עצמאות אמיתית...

משפטי אמת

נושא: יהדות
לדעת את משפטי התורה האמיתיים.

מלחמתה של תורה

נושא: יהדות
חשוב מאד לדעת היכן האמת נמצאת כי כל העולם מנסה לסתור את התורה שלנו.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים