תורה ומצוות

הרצאות אחרונות

מה הם חיי התורה?

מהם חיי תורה אמיתיים

השם נתן

צריך לדעת שעיקר מצוות ביכורים שהשם נתן לי ולא אני עשיתי.

תורה תמימה

התורה שלנו שלמה ללא שום דופי ומי שדבוק בה דבוק בחי החיים.

סוד התורה

מהו הסוד של קבלת התורה - קדושה! רק עם קדושה אפשר לזכות להבין את התורה.

המשכן של כולנו

מדוע השם רוצה שכולם ישתתפו בבניית המשכן - כדי שלנו יהיה את הזכות!

דקדוק במצוות

זהירות רבה צריך במצוות שאדם מזלזל בהם וכל הברכות לא ניתנות אלא למי שמקפיד בהם.

האור שבה מחזירה למוטב

כוחה של התורה הקדושה שאמר הקב''ה מוטב שאותי עזבו ותורתי שמרו שהאור שבה מחזירם למוטב.

אהלך יעקב

קדושת התורה המבדילה אותנו משאר האומות ומקדשת אותנו בקדושתה.

עמל התורה

מעלת התורה הקדושה שאין אדם זוכה לה אלא אם מתייגע בה וממית עצמו בתורה.

מתן תורה

קבלת עול התורה הקדושה שהיא חיינו ואורך ימינו.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה