התבוננות

הרצאות אחרונות

חיי התורה

נושא: התבוננות
עלינו לבחור בחיי התורה

קבלת תוכחה

נושא: התבוננות
עלינו לדעת לקבל את תוכחת החבר

רבות מחשבות בלב איש

נושא: התבוננות
מה שהשם רוצה יתקיים עם כל מה שנעשה

קדושת הפה והדיבור

נושא: התבוננות
עלינו לשים לב לקדושת פינו ודבורנו

קירבת הקב"ה

נושא: התבוננות
עלינו לנצל את קירבת הקב"ה אלינו

ניצול הכוחות

נושא: התבוננות
כיצד ננצל את הכוחות הטמונים בנו

קבלת הסירוב

נושא: התבוננות
עלינו לדעת לקבל גם את הסירוב

חכם הרואה את הנולד

נושא: התבוננות
התבוננות קודם עשיית המעשים

הסתכלות נכונה

נושא: התבוננות
הסתכלות החיים בצורה נכונה

כוחם של גדולי ישראל

נושא: התבוננות
כוחם של גדולי ישראל

להישמע לגדולי ישראל

נושא: התבוננות
עלינו להישמע לגדולי ישראל בכל אשר יאמרו

חיים מאושרים

נושא: התבוננות
המתכון לחיים מאושרים

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה