עידוד

הרצאות אחרונות

שלך גדולה משלהם

נושא: עידוד
דרשה חזקה על מעלת וצורך העידוד שכל אדם חייב אותו כדי להתקדם עוד ועוד.

יהודי הוא בן של מלך

נושא: עידוד
מעלת העם היהודי שהוא זכה להיות בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

גדול העושה יותר מהמעשה

נושא: עידוד
דרשה חזקה ומעניינת על גדולת מעשה התחתונים וכמה השם רוצה אותנו.

להרים את הראש

נושא: עידוד
מעלת ההתרוממות וההתנשאות בעבודת השם בכלל הגאווה היהודית.

לתת ולקבל

נושא: עידוד
מעלת ההקרבה והתגברות על נסיונות קשים בדורינו וההקרבה שלנו.

לא דומה מאה למאה ואחד

נושא: עידוד
דבקות בה', מעלת היהודי אשר זכה ובכל תנועה זוכר את השם.

יאוש שלא מדעת

נושא: עידוד
חיזוק בעניין לא ליפול ליאוש ולמצוא רק את הנקודות הטובות בך.

מעלת השמחה

נושא: עידוד
השפעת ההתחזקות בשמחה על הרוחניות והגשמיות בעבודת הבורא.

לומר תודה

נושא: עידוד
דרשה חזקה בנושא הכרת הטוב. כמה אדם צריך להודות לבורא העולם, על כל הטובות שעושה עימנו בכל יום ויום...

לצאת מהקופסא

נושא: עידוד
אדם בחודש אלול, צריך להתעורר ולצאת מהקופסא של שגרת החיים. ולהתחיל לחשוב על החיים האמיתיים...

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה