עידוד

הרצאות אחרונות

השם אוהב אותך

נושא: עידוד
השם אוהב אותנו ללא שום תנאים...

לחזור לבית

נושא: עידוד
הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד שישוב הביתה חזרה לבוראו

אחד המרבה ואחד הממעיט

נושא: עידוד
אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון ליבו לאביו שבשמים!

גם אתה יכול

נושא: עידוד
כל יהודי יכול להגיע רחוק בתנאי שיאמין בעצמו

מלמטה למעלה

נושא: עידוד
דרשה חזקה בעניין כל שאיפתו של האדם היא לעלות ולטפס למעלה

בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו

נושא: עידוד
נלמד מוסר גדול מבלק ובלעם שהלכו בדרך לא טובה ומשמיים נתנו להם כפעולתם, ואם אנחנו נלך בדרך טובה יסייעו לנו.

דרישת שלום

נושא: עידוד
כל אחד צריך להקשיב טוב כי לפעמים נותנים לו משמים דרישת שלום.

בן של מלך

נושא: עידוד
כל יהודי צריך להרגיש שהוא בן של מלך ובכך ימנע מעצמו לרדת לבאר שחת.

גם אתה יכול

נושא: עידוד
אין דבר כזה לא יכול אלא יש לא רוצה - ואם תרצה גם אתה תוכל!

דרישת שלום חמה

נושא: עידוד
מהי מעלתה של העידוד? איך היינו עובדים את השם אם היינו מקבלים דרישת שלום חמה מהבורא?

לעצמך אתה עושה

נושא: עידוד
כל מה שאדם עושה ומקריב עבור השם, לעצמו הוא עושה ויקבל את שכרו הטוב בעולם הזה ובעולם הבא.

תעבוד על עצמך

נושא: עידוד
חיזוק גדול לשמור על עצמינו מעצת היצר הרע ושלא נתבייש בעבודת השם כי היא חשובה מאד לפניו.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה