נפלאות הבריאה - מס' 11

החכמה שבבריאה ונפלאות השם בעולם, איך זוכים לאמונה ע"י התבוננות בבריאה.
item->event->AfterDisplay; ?>

חיים ארוכים - מס' 10

חיזוק על מצוות כיבוד הורים, חומרתה ומעלתה, איך אפשר לכבר הורים גם שהם לא שומרים תורה ומצוות, ואיך אפשר לקרב…
item->event->AfterDisplay; ?>

השלמת ציוד - מס' 9

החומרה שבעוון הגזל, וכמה סוגים רבים של גזלות יש, ואיך נשמרים מלגזול את הזולת.
item->event->AfterDisplay; ?>

העיקר הלב - מס' 8

מעלת עבודת השם מהלב, כמה צריך להכניס כוונת הלב בכל מצווה ותפילה.
item->event->AfterDisplay; ?>

רצועת ביטחון - מס' 7

חיזוק גדול למצוות התפילין, כמה חשוב להניח תפילין בכל יום וכמה חמור למי שמבטל מצווה זו.
item->event->AfterDisplay; ?>

מעלת התפילה - מס' 6

כוחה ומעלתה של התפילה, כמה חשוב להתפלל על כל דבר, וכמה השם קרוב לכל הקוראים אליו באמת.
item->event->AfterDisplay; ?>

כמו אויר לנשימה - מס' 5

מעלת העידוד, כמה האדם צריך עידוד וכמה חשוב לעודד כל אחד את חברו.
item->event->AfterDisplay; ?>

גאוות יחידה - מס' 4

הגאווה היהודית בעבודת השם, לא להתבייש משמירת התורה והמצוות.
item->event->AfterDisplay; ?>

מעלת הצדקה - מס' 3

מעלת נתינת הצדקה וכוחה, כמה משפיעה שפע טובה ופרנסה למי שנותן צדקה כראוי וכמה חמור מי שמקמץ ידיו מלתת צדקה.
item->event->AfterDisplay; ?>

בין אדם לחברו - מס' 2

דיסק חזק שהופץ בעשרות אלפים, על החומרה של זהירות בבין אדם לחברו, כמה אדם סובל בעולם ביסורים על צער קטן…
item->event->AfterDisplay; ?>