הדרך לאבדון - מס' 89

מרוץ החיים ממשיך ואנו לא מתבוננים אם אנו הולכים לדרך טובה או לאבדון ח"ו...
item->event->AfterDisplay; ?>

הערכה עצמית - מס' 88

אם אדם יעריך את עצמו הוא יכול להגיע לדרגות גבוהות.
item->event->AfterDisplay; ?>

תעריך מה שיש - מס' 86

כמה חשוב לנו להעריך מה שיש ולא לראות תמיד את מה שאין.
item->event->AfterDisplay; ?>

הצל שלך - מס' 85

כל אחד צריך להרגיש את חברו, וכל מה שאדם עושה לחברו חוזר אליו.
item->event->AfterDisplay; ?>

צוחק מי שצוחק אחרון - מס' 84

מי שהולך בדרך השם הוא זה שיצחק אחרון...
item->event->AfterDisplay; ?>
item->event->AfterDisplay; ?>
item->event->AfterDisplay; ?>

סימנים בדרך - מס' 83

הקב"ה תמיד נמצא עם האדם ומראה לו סימנים בדרך...
item->event->AfterDisplay; ?>

טוב להודות לשם - מס' 82

הכרת הטוב שלנו לבורא עולם היא רק להודות לו במילים ולהכיר בניסים שעושה עמנו בכל יום.
item->event->AfterDisplay; ?>

עוצמה ושמה תפילה - מס' 81

העוצמה שיש לכל יהודי - היא התפילה להיות קשור לבורא העולם.
item->event->AfterDisplay; ?>