ראשון, 08 אפריל 2018 10:42

השם אוהב אותך

נכתב ע"י

אין שמחה גדולה יותר מזו שאדם זוכה להיות דבק במלך מלכו של עולם, וכשאדם לומד תורה בשמחה זוהי תורה גדולה וחשובה ביותר

רביעי, 16 אוגוסט 2017 10:30

חסד עם השני

נכתב ע"י

מה השם אלוקייך דורש מעימך?

חמישי, 08 מרס 2018 13:01

שמירת הלשון

נכתב ע"י

אפילו דברים הניכרים ממש אינו מועיל אלא רק לענין שיהיה מותר להאמין בעצמו את מה שמספרים. אבל לענין ללכת לספר לאנשים אחרים, אינו מועיל, ואסור.

חמישי, 08 מרס 2018 12:51

איך העולם נראה

נכתב ע"י

מה יש באמת בעולם הזה?

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

דקדוק במצוות

נכתב ע"י

כזה עלינו להעריך ולשמור את מצוות השם

ראשון, 08 אוקטובר 2017 12:15

אני שונה מכולם

נכתב ע"י

דע לך, אם האדם נמצא בעיר שכולם רשעים, צריך לעבור לעיר אחרת 

שישי, 08 ספטמבר 2017 16:05

עצה לחיים

נכתב ע"י

אין בעולם אדם מושלם. כולנו נולדנו עם יתרונות וחסרונות.

שישי, 08 ספטמבר 2017 15:39

כסף קטן שווה כסף גדול

נכתב ע"י

מי שמזלזל בכסף קטן, מזלזל בכסף גדול. ומדוע? פשוט כי גם הכסף הגדול מורכב מכסף קטן

שישי, 08 ספטמבר 2017 15:29

''כי אשמרה שבת - אל ישמרני ''

נכתב ע"י

כל הבית היה למפולת עפר רק בחדר האטום נותרו לפליטה כמה מטרים מרובעים ועליהם שרידי אנוש המומים ומזועזעים, ליל שבת היה זה

עמוד 1 מתוך 161