חמישי, 23 מרס 2017 14:49

מתנה ושמה שבת

נכתב ע"י

השם יתברך נתן לנו מתנה יקרה ושמה שבת

חמישי, 23 מרס 2017 13:20

מעלת שבת המלכה

נכתב ע"י

כמו שהמשכן הוא מקור הברכה והשפע, מקור החיים והשלום, הבריאות והפרנסה, כך היא השבת הקדושה.

רביעי, 22 מרס 2017 10:00

הדרך לאמונה וביטחון

נכתב ע"י

כיצד מגיעים לאמונה שלימה וביטחון בבורא

"זה יתנו" - חצי מטבע, זה הכל. לא מבקש ממך השי"ת יותר מדאי, רק חצי מטבע, רק תשובה מלב חצוי ושבור, ואז לכפר על נפשותיכם, מיד מגיע המחילה והסליחה והכפרה הגדולה מלפניו יתברך.

ראשון, 19 מרס 2017 14:32

הדרך לכפרת עוונות

נכתב ע"י

כיצד מגיעים לכפרת עוונות

חמישי, 16 מרס 2017 15:01

אל תהיה ציני, תהיה רציני

נכתב ע"י

כל מצווה אחת קטנה בעולם הזה מעבירה את העולם כולו לכף זכות

שני, 13 מרס 2017 18:59

כיצד לנווט את הרחמים שבנו

נכתב ע"י

כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר על רחמנים

שבת, 11 מרס 2017 22:08

חיי התורה מול חיי החולין

נכתב ע"י

חיים של תורה מול הצד השני

שבת, 11 מרס 2017 22:04

כל הלכות פורים בקצרה

נכתב ע"י

דיני ומנהגי פורים

עמוד 1 מתוך 153