ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את תמי בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את בן רפאל בן ורד
ברכה לחזרה בתשובה
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את סיגלית בת דינה
ברכה לחזרה בתשובה
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
מיכל מברך/ת את נורגוס בת רג'ינה
ברכה לרפואה שלמה
ורד מברך/ת את בן רפאל בן ורד
ברכה לחזרה בתשובה
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע