ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
אהובה מברך/ת את לירן בת מרגלית
ברכה לזיווג הגון
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את יוסי בן דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את תמי בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע