קריאת תהילים

423
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
106
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את בן רפאל בן ורד
  ברכה לחזרה בתשובה
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את סיגלית בת דינה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע
 • מיכל מברך/ת את נורגוס בת רג'ינה
  ברכה לרפואה שלמה
 • ורד מברך/ת את בן רפאל בן ורד
  ברכה לחזרה בתשובה
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע