קריאת תהילים

224
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
76
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א'
ג
ו
טז
יא
יג
יד
יז
יח
כא
כב
כד
כו
כח
כט
ל
לא
לב
לד
לו
נב
נה
נז
נט
סא
סג
סה
סו
סז
סט
סא
סג
סד
עא
עב
עג
עד
עו
עח
פא
פב
פו
פח
פט
צא
צג
צד
צו
צז
צח
צט
ק
קא
קה
קו
קי
קיא
קיב
קיג
קטז
קיח
קיט 1
קיט 2
קיט 5
קכ
קכא
קכג
קכד
קכה
קכו
קכח
קל
קלא
קלד
קלה
קלו
קלז
קלט
קמה
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • אהובה מברך/ת את לירן בת מרגלית
  ברכה לזיווג הגון
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את יוסי בן דינה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את תמי בת דינה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לעילוי נשמת
  אשר בן הינדאה
 • ורד מברך/ת את תמי בת דינה
  ברכה לרפואה שלמה
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע
 • יפה מברך/ת את אליהו בן חיריה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • יפה מברך/ת את אסתר בת חנה
  ברכה לזיווג הגון