דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 761
 • הדפס
 • דוא"ל

למען תספר באוזני בנך

קרבנו

חמישי, 22 ינואר 2015 13:12
למען תספר באוזני בנך

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה: "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותיי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'". בפרשה זו מסביר הקדוש ברוך הוא למשה דבר שעוד לא הוסבר בפרשיות הקודמות. בפרשיות קודמות מצינו "למען ספר שמי בכל הארץ", כי אין כה' אלוקינו וכו' אבל כאן נדבך חדש "ולמען תספר.." מה? עד כדי כך? בשביל שיהיה סיפור טוב מענים אומה שלימה?

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה: "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותיי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'". בפרשה זו מסביר הקדוש ברוך הוא למשה דבר שעוד לא הוסבר בפרשיות הקודמות.

 

בפרשיות קודמות מצינו "למען ספר שמי בכל הארץ", כי אין כה' אלוקינו וכו' אבל כאן נדבך חדש "ולמען תספר.." מה? עד כדי כך? בשביל שיהיה סיפור טוב מענים אומה שלימה? "אשר התעללתי"- אומר רש"י: שיחקתי. כך היא דרכו של בורא עולם, לשחוק על בריותיו? הרי בקריעת ים סוף קורא הקדוש ברוך הוא למצרים: "מעשיי ידיי טובעין בים ואתם רוצים לומר שירה?" וכאן שיחקתי? אלא כאן צריכים אנו להבין יסוד גדול. שואל המדרש: מדוע הקדוש ברך הוא מכה את מצרים, הרי הם היו שליחיו לרדות בישראל, כמו שאומר הכתוב "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה וכו'. אם כן למה להכות? ועונה המדרש: משל למה הדבר דומה? לאישה אחת ששכרו אותה כמינקת לתינוק, וחלה אותו תינוק. נטלוהו הוריו והוליכוהו אצל הרופא, אמר הרופא: בשביל חולי זה צריך ליקח סם פלוני אך דא עקא תינוק כזה רך לא יוכל לסבול סם כזה חריף, לכן תנו אותו למינקת היא תשתה אותו וכך שינק התינוק מחלבה-יתרפא. כששמעה זאת המינקת סירבה בכל תוקף. מה פתאום שאני אשתה סם מר וחריף כזה?! הרי אני אינני חולה, התינוק חולה, ואינני אשמה בכך. הלכו לבית המשפט והשופט פסק כיוון שכל מאכלו של התינוק בא רק דרך אותה מינקת ממילא וודאי שאותה מחלה שנכנסה לקיבתו של זה, באה מחמת אכילה נפסדת שאכלה אותה מינקת.

 

לכן חייבת היא ליטול את התרופה. הנמשל מובן מאליו: המצרים אמנם היו צריכים לרדות בישראל, אבל הקלקול שגרמו המצרים לישראל, עד שהפכו לעובדי עבודה זרה כמו שנאמר: "וירעו אותנו המצרים ויענונו" – הפכו אתנו לרעים, לכן היו חייבים ללקות. כדי שדרך המכות שקיבלו, הם, תתחזק האמונה בליבם של ישראל. זהו העניין של "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך", שהרי גם הבנים נפגעו מתוצאה ישירה זו של שיעבוד מצרים, של רמיסת הדת, רמיסת התורה ורמיסת כבוד ה' בכך שלימדום לעבוד עבודה זרה וכדי לספר לילד ולחזקו בסיפור יציאת מצרים באמונת השם יתברך ובהשגחתו על כל יושבי הארץ, צריך שהסיפור יהיה מרתק ומושך וילד צריך גם לצחוק. לכן חייבים להתעלל ולשחוק במצרים, כדי להבריא את הילד משטויותיהם של המצרים, מכל הליצנות של פרעה והחרטומים שבכל המכות ניסו להראות שכביכול המכות הללו סך הכל טבע ולא יד ה' בהם. מכאן צריכים אנו להבין, שכשמספרים לילד על יציאת מצרים חייבים אנו להפעיל את כל חושיו, אפילו חוש ההומור, שיצחק, שיתרגש ויתפעל ואז יכנסו הדברים בליבו, ויבנו בו בניין חזק ובר קיימא של אמונה, ביטחון ואהבה אין קץ כלפי הבורא יתברך. מכאן נבין כמה דורשת מאיתנו התורה הקדושה לחנך את ילדינו לאהבת ויראת ה' טהורה. ויהי רצון שנזכה לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות מתוך יראת ה' טהורה, אמונה וביטחון יהיו נסוכים בהם כל ימיהם אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 נובמבר -0001 02:20

  האמת שמאחורי המסך

  דרשה חשובה בגנות הטלויזיה התקשורת והטכנולוגיה בכלל אשר…
 • חמישי, 02 יולי 2015 13:45

  דרגת מלאך

  אדם יכול להגיע לדרגת מלאך...
 • חמישי, 14 אפריל 2016 15:37

  ערכה של מצווה

  מהו הערך של המצווה? מה מהותו של ליל…
 • רביעי, 22 יוני 2016 14:37

  אל תשפוט אותי

  אסור לאדם לשפוט שום אדם, וכל שכן שום…
 • שלישי, 23 פברואר 2016 18:17

  עולם ההבל

  בעולם הבל שאנו נמצאים בו, צריך לדעת איך…
 • שני, 30 נובמבר -0001 02:20

  לקדש את השם

  נלמד מהצפרדעים במצרים איך מקדשים את השם באש…
על מנת להגיב התחבר למערכת

שיעורים ברחבי הארץ - קרבנו מזמינה אתכם להרצאות הקרובות

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור המרכזי ביהוד

 • יום חמישי | 21:15

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור המרכזי באור יהודה

 • יום מוצ"ש | 21:30

  רחוב שי עגנון 13 קריית אונו

  השיעור המרכזי בקריית אונו