הדפס עמוד זה

מעניין

(0 הצבעות)
  • צפיות: 412
  • הדפס
  • דוא"ל

הבן חזר בתשובה, ואינו אוכל אצל הוריו? עצתו המופלאה של מרן

קרבנו

שישי, 27 ספטמבר 2019 09:14
הבן חזר בתשובה, ואינו אוכל אצל הוריו? עצתו המופלאה של מרן

כיצד השפיע מרן על הורים חילונים לשמור על כשרות הכלים? הדברים מלוקטים משיעורי הרב, ומובאים בלשון קדשו הטהורה

 

יה לנו קרוב משפחה שחזר בתשובה ולמד בישיבת "אור שמח", הוריו נשארו חילוניים בעוונות הרבים, והוא פירש מהם, לא אוכל ולא שותה כלום, כשבא אליהם אפילו כוס תה לא היה שותה אצלם.

היה כואב להם, מצד אחד הם חילונים, הבן שלהם נהיה בעל תשובה הפסיק לאכול שם, הם רוצים שיאכל וישתה אצלם.

באו אצלנו. אמרנו להם, אתם רוצים שיאכל וישתה אצלכם, מותר לכם לאכול כשר, זה בשבילכם גם כן טעים, זה לא מאוס, תעשו הכלים של בשר לחוד והכלים של חלב לחוד, וכשיראה שאתם מתנהגים על פי התורה בעניינים האלה של הכשרות לפחות, הוא יוכל לאכול ולשתות אצלכם. מה אתם רוצים, לכפות על המצפון שלו? אמרו, טוב, אנחנו מוכנים, מי יעשה לנו?

אמרתי, נשלח לכם תלמידי-חכמים שיעשו לכם. וכך היה, שלחנו להם שתי תלמידי חכמים ועשו להם הגעלה, ומה שצריך לקנות חדש קנו חדש, וטבלו במקוה מה שצריך טבילה, וכך הוא יכל לאכול.

בלי זה, אם פעם אחת יראה אותם משתמשים בכלי בשר בחלב, עוד הפעם יעשה חרם עליהם, לא כדאי להם, מוכרחים לשמור את הדבר, בזכותו הם מוכרחים גם כן לשמור על הכשרות. לפעמים זה כך, 'והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם' .

אומרים, יש פסוק בתוכחה קשה מאוד 'ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו' , ה' יצילנו, בשעת המצוק והבצורת יהיו אנשים כל כך רעבתנים ישחטו את ילדיהם ויאכלו את בשרם, איום ונורא.

אבל המפרשים ר' משה אלשיך וחבריו אומרים, בכל פסוק של קללות אפשר להפוך אותו לברכה, אם הקב"ה רוצה להפוך לברכות יעשה את זה.

'ואכלתם בשר בניכם', עיננו הרואות אם אדם רוצה ללכת אצל בנו לעשות אצלו שבת ויודע שבנו לא שומר כל כך כשרות, או שאינו חילוני ח"ו אך אוכל כשר, אינו מדקדק לאכול גלאט, והאבא מדקדק לאכול גלאט ולא אוכל בכלים של כשר. אומר לו: אבא, יש לי שמחה תבוא לשמח אותי. אומר לו, אני בא, אבל לא תאמר לי מה אני אוכל מה אני לא אוכל, אני מביא כלים שלי ובשר שלי, אני רוצה לאכול מה שאני רוצה.

- רק תבוא 'אהלן וסהלן' .

עושה לו מקום, לוקח את הכלים שלו יחד עמו, נושא כליו וקונה בשר גלאט, הכל כדת וכדין.

אבל לעתיד לבוא הקב"ה כל כך יטע בלבם של ישראל אהבתו ויראתו, כולם יאכלו גלאט, 'ואכלתם בשר בניכם' - תלכו אצל  הבנים ואצל הבנות, תדעו שהכל חלק, אין לכם מה לפחד זה כשר זה חלק זה טרף ח"ו, תאכלו הכל כשר, כולם יחזרו בתשובה שלימה, 'ואכלתם בשר בניכם', לא הבשר של הבנים ח"ו, אלא הבשר שקונים הילדים שלכם.

הדברים לקוחים מתוך הספר "מעדני המלך". 

אהבתם? תנסו גם את אלו