הדפס עמוד זה

סיפורי צדיקים

(2 הצבעות)
  • צפיות: 4223
  • הדפס
  • דוא"ל

הזהרו בממון חברכם

קרבנו

רביעי, 09 ספטמבר 2015 08:48
הזהרו בממון חברכם

בחור אחד מצוין מישיבת עץ חיים בוולאז'ין, חלה ונזקק לטפול רפואי, וביקש ראש הישיבה הגאון רבי חיים מבחור אחד מהישיבה ללוות את החולה לבית הוריו. לעת ערב הגיעו לאיזה עיירה. והחליטו ללון שם במלון. בבוקר נקב בעל המלון סכום מסוים עבור הלינה אך לא היה להם לשלם, אמר להם בעל המלון כי הוא מאמין לא שישלם אח"כ כי הוא בחור ישיבה.

סיפר רבי אליהו לופיאן בשם רבי ישראל מסלנט בשם רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל:

 

בחור אחד מצוין מישיבת עץ חיים בוולאז'ין, חלה ונזקק לטפול רפואי, וביקש ראש הישיבה הגאון רבי חיים מבחור אחד מהישיבה ללוות את החולה לבית הוריו. לעת ערב הגיעו לאיזה עיירה. והחליטו ללון שם במלון. בבוקר נקב בעל המלון סכום מסוים עבור הלינה אך לא היה להם לשלם, אמר להם בעל המלון כי הוא מאמין לא שישלם אח"כ כי הוא בחור ישיבה.

 

משם המשיכו לבית, החולה זכר את החוב ונתן בידי חברו באמרו בדרך חזרה ישלם. אך בחזרתו, שכח החבר לשלם ונסע לישיבה והכסף ברשותו. בינתיים התגברה מחלתו של החולה, ולאחר זמן קצר נפטר. בהישמע הבשורה בכו עליו והספידוהו כראוי.

 

והנה לאחר כמה ימים מהפטירה רבי חיים צועד במסדרונות הישיבה ורואה עין בעין את הנפטר צועד מולו, הרב התאושש ושאל מה נשמע בדינך למעלה? השיב הנפטר כי מנו זכויותיו בתורה מול חובותיו אשר ניתמרקו בייסורים בעת חוליו ונפסק דינו גן עדן. אך בכניסה חיכה לו מלאך חבלה אחד וחסם כניסתו, מפני שאמר שעוון גזל בידו מפני שלא שילם את החוב לביל המלון, ואף על פי שאיננו אשם שהרי הוא מסר את החוב לחברו. מכל מקום כיוון שבעל המלון לא קיבל את החוב והוא לא מל עליו לכן אי אפשר להכניסו לגן עדן. אולם מכיוון שבית דין של מעלה ראו שאינו אשם באופן יוצא מין הכלל נתנו לו רשות להיפגש עם רבו ולבקש ממנו לסדר את העניין בהקדם.

 

רבי חיים שמע את הדברים והבטיח לטפל בעניין ולפתע נעלם הבחור חלף הלך לו ואיננו. קרא הרב לחבר שליוה את החולה וציווהו לנסוע מיד לפרוע את חוב לבעל המלון ומאז לא נראה יותר הבחור כלל, כי בכך הגיע למנוחתו בגנזי מרומים מכאן מוסר השכל לכל החרד לדבר ה' להסדיר חובות בטרם ילך ואיננו.

אהבתם? תנסו גם את אלו