דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 4319
 • הדפס
 • דוא"ל

עזות דקדושה

קרבנו

חמישי, 09 אפריל 2015 00:00
עזות דקדושה

יש עזות של קדושה דהיינו "לא יבוש מפני המלעיגים עליו" בעבודת השם יתברך, ויגבה ליבו בדרכי השם. ויש עזות רעה דהיינו אדם חוצפן רשע גס רוח, ומה שאמרו חז"ל שבדור המשיח תהיה חוצפה רעה, אבל מכח החוצפה הרעה יגיעו גם לחוצפה ועזות של קדושה, ולא יעשו חשבון לאף אדם בעבודת השם יתברך.

 

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה, "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון" וכו' בהמשך הפסוקים אומר משה רבינו ע"ה לאהרון הכהן ע"ה "קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם" וכו', מסביר רש"י הקדוש "קרב אל המזבח" שהיה אהרון בוש וירא לגשת, אמר לו משה למה אתה בוש? לכך נבחרת! והדברים צריכים ביאור, מה הפירוש לכך נבחרת, וודאי שלכך נבחר, לעבוד את עבודת המזבח. ומה חידושו של משה רבינו בכך? אלא וודאי מסר עמוק יותר יש כאן.

 

אהרון הכהן עליו השלום הרגיש בושה גדולה, שכביכול בגללו נעשה חטא העגל, ואיך הוא עצמו עכשיו יבוא לעבוד במשכן מקום השראת שכינה, הרגשה כל כך קשה, בושה נוראה בושה של ממש, אמר לו משה רבינו ע"ה לכך נבחרת, אם לא היית מתבייש לא היית נבחר, אבל עצם הבושה שנתביישת היא הנותנת שאתה הכי ראוי לכך. ומדוע באמת? כאן נמצא לנו המפתח הגדול בעבודת ה', אדם שמתבייש זהו סימן ליראת שמיים גדולה מאוד.

 

חז"ל אומרים במסכת ברכות: "כל העובר עבירה ומתבייש בה מוחלים לו על כל עוונותיו", ומה באמת ההסבר בזה? אז מה אם הוא מתבייש, וודאי שצריך להתבייש מה החידוש בגדול בכך, שאדם שחטא מתבייש? אלא כשאדם מתבייש סימן שהבין ממש וירד לעומק העניין, וראה כמה הוא לא בסדר ואז התבייש. אחד מעיקרי התשובה הגדולים הוא הבושה כעניין שנאמר "בושתי וגם נכלמתי להרים אלוהי פני אליך".


ולימדונו חז"ל כל מי שיש בו בושת פנים לא במהרה הוא חוטא. ופירשו את הפסוק "בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטא" ומהי יראה זו שתהיה על פניכם? זו הבושה. וכבר אמרו חז"ל "עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן-עדן", ועל זה אומר משה לאהרון לכך נבחרת, וודאי שירא שמים אתה, ואין לך כל קשר עם חטא העגל, שהרי אתה בוש, ואם יראת ה' עליך וודאי שאין עוון זה תלוי בך.

 

חז"ל לימדונו שבדור שבן דוד בא בו חוצפה יסגה, דהיינו שתהיה הרבה חוצפה בעולם נערים פני זקנים ילבינו, בן קם על אביו, בת קמה על אמה, כלה בחמותה. ואם כן קשה אז איך יבוא המשיח, אבל צריך לדעת שיש שני סוגי עזות: יש עזות של קדושה דהיינו "לא יבוש מפני המלעיגים עליו" בעבודת השם יתברך, ויגבה ליבו בדרכי השם. ויש עזות רעה דהיינו אדם חוצפן רשע גס רוח, ומה שאמרו חז"ל שבדור המשיח תהיה חוצפה רעה, אבל מכח החוצפה הרעה יגיעו גם לחוצפה ועזות של קדושה, ולא יעשו חשבון לאף אדם בעבודת השם יתברך.

 

בת קמה באמה - אמא חילונית והבת חרדית , בן קם באביו דהיינו חוזר בתשובה למרות שאביו לא מסכים, וכן על זה הדרך, נערים פני זקנים ילבינו, דהיינו אפילו הזקנים בעבודת השם יתביישו מפני עבודת השם של הצעירים ובעלי התשובה, ויאמרו לעצמם תראה איך אלה עובדי השם באמת ובכל כוח בלי שום חשבונות אישיים. כן יזכנו ה' לעבדו בלבב שלם ובנפש חפצה, אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  זהירות עשו

  יעקב התפלל להנצל מעשו גם בדור הזה, שעשו…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות סעודות שבת

  דיני בציעת הפת, קידוש במקום סעודה ולחם משנה.
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  הכל בתורה

  כל מה שאדם רוצה יש בתורה, ואם כן…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:20

  חירות אמיתית

   כדי לצאת ממצרים ולקבל תורה היה עלינו להראות…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות סוכות

  הלכות סוכה בקצרה, דיני סוכה הכשרה ופסולה, והלכות…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  מחשבות היצר

  דרשה חזקה, איך להתמודד עם כל מיני מחשבות…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  זהירות עשו

  יעקב התפלל להנצל מעשו גם בדור הזה, שעשו…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות סעודות שבת

  דיני בציעת הפת, קידוש במקום סעודה ולחם משנה.
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  הכל בתורה

  כל מה שאדם רוצה יש בתורה, ואם כן…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:20

  חירות אמיתית

   כדי לצאת ממצרים ולקבל תורה היה עלינו להראות…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות סוכות

  הלכות סוכה בקצרה, דיני סוכה הכשרה ופסולה, והלכות…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  מחשבות היצר

  דרשה חזקה, איך להתמודד עם כל מיני מחשבות…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה